Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

bemutatkozás

Bekölce község csodálatos természeti környezetben a Bükk hegység lábánál helyezkedik el. Lakosainak száma: 650 fő

Óvodánk a község központjában található. Egy csoportban történik a nevelés, a két óvónő munkáját, egy dajka segíti.

Heti egy alkalommal van néptánc oktatás, logopédia-fejlesztő pedagógia, hitoktatás, és a Bozsik program keretein belül futball oktatás ezen plusz nevelő feladatokat szakemberek végzik.

Pedagógusi hitvallásunk: "Tisztellek téged,szeretlek téged, csakis rád figyelek"

Pedagógiai munkánk során legnagyobb hangsúlyt a környezettudatos, környezetbarát szemlélet formálása kapja, melynek célja az óvodai élet folyamatában a gyermekek számára közel hozni a természet, környezet megismerését, szeretetét, védelmét, a fenntarthatóságra nevelést. Kiemelten kezeljük a mozgás fejlesztését, ezért sokféle mozgásforma mellé beépítjük a néptánc mozgáselemeit is.

Az óvodák pedagógiai programjában „a tradicionális óvodai nevelés szellemiségének” megőrzése mellett kiemelt alapfeladatának tekinti a gyermekek személyiségfejlesztését befogadó, és gyermekközpontú intézményi modellt. Óvodánkban kiemelt hangsúlyt kap a szabad játék, a mozgás az egészséges életmódra, az anyanyelvi –, valamint az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés. Ehhez a pedagógusok minden óvodás korú gyermek részére egyenlő hozzáférést biztosítanak oly módon, hogy tisztelik, szeretik és megbecsülik őket a bizalom jegyében.

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján a „gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége” s ebben az óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet vállal. Ennek érdekében törekszünk a gyermekek életkori sajátosságainak, genetikai adottságainak figyelembe vételére, az őket megillető jogok tiszteletben tartására, úgy, hogy az egyenlő bánásmód elve minden nevelési területen érvényesüljön.